Att bruka skogen och använda de produkter den ger är en viktig del i arbetet med att komma till rätta med jordens klimatproblem. Vårt jobb är att nyttiggöra skogens resurser samtidigt som vi ska utveckla skogens alla värden.

2012-05-02

Det finns många intressen som ska samsas i skogen - skogsbruk, rennäring, jakt, svampplockning, friluftsliv, med mera. Samtidigt är skogen livsmiljö för djur och växter. För att ta hänsyn till alla dessa intressen sköter vi våra skogar omsorgsfullt.

 

Läs mer om hur vi sköter våra skogar i Holmens Riktlinjer för uthålligt skogsbruk.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019