Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Holmen lanserar, i samarbete med fem andra skogsägargrupperingar, en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På den interaktiva kartan finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar och biotopskydd. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2012-10-18

De svenska skogsägarna bedriver ett hållbart skogsbruk där formella avsättningar, frivilliga avsättningar och naturhänsyn vid åtgärder i skogen tillsammans skall säkra den biologiska mångfalden i skogen.

Den interaktiva kartan ger dig möjlighet att söka fram information om formella skydd såsom nationalparker, naturreservat och biotopskydd, men även var markägarnas egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna – finns runt om Sverige. Markägarna är Holmen Skog, Bergvik Skog, SCA Skog, Statens Fastighetsverk, Sveaskog och Svenska Kyrkan.

 

Tillsammans omfattar de frivilliga avsättningarna i Sverige cirka 1,35 miljoner hektar skog. Totalt är mer än 25 procent av den svenska skogen undantagen från skogsbruk genom olika former av formellt och frivilligt skydd.

 

Besök gärna Sveriges skyddade skogar på http://www.skyddadskog.se/Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser