Iggesund Paperboards varumärken – Invercote® och Incada® – är de starkaste varumärkena på den Europeiska kartongförpackningsmarknaden. Det framgår av en europeisk varumärkesstudie som bygger på mer än 700 intervjuer med konverterare och varumärkesinnehavare. Studien har utförts av konsultföretaget Opticom International Research.

2009-07-20

Studien ”The Brand Equity Tracking Survey – Cartonboard for Consumer Packaging” värderar kartongmarknadens varumärken utifrån flera kriterier – spontan varumärkeskännedom, upplevd kvalitet i flera avseenden och märkeslojalitet. Det mest värdefulla varumärket är enligt undersökningen Iggesund Paperboards Invercote följt av Incada, också det tillhörigt Iggesund.

 

- Det här är en skön bekräftelse på att marknaden uppfattar vår kvalitetsjämnhet och alla de egenskaper som leder fram till ett bländande slutresultat , kommenterar Guy Mallinson, Business Director Sales vid Iggesund Paperboard.

 

- Särskilt glädjande är resultatet när vi i år står inför att lansera en ny, utvecklad Invercote som tar ytterligare steg på vägen i den kvalitetsjämnhet och kvalitetshöjd som ytterst är till för att skapa trygghet och ekonomi i produktionen hos våra kunder, betonar Guy Mallinson.

Det är tredje gången som undersökningen utförs och det är också tredje gången som Iggesunds bägge varumärken finns i den absoluta toppen.

 

- I mer än 40 år har vi konsekvent fört fram vårt varumärke, och de värden som det står för. Och jag tror att det arbetet och den inriktningen är ännu viktigare framåt i tiden.

Men den konsekventa och framgångsrika marknadsföringen måste naturligtvis bygga på en bra produkt och allt som omger den.

 

- Vår tekniska service och vår dokumentation har till syfte att säkerställa att våra kunder får ut maximalt av den Invercote eller Incada de köpt. Vår kvalitet och vår service ska sammantaget ge både en god totalekonomi och ett slutresultat som höjer sig över mängden, understryker Guy Mallinson.

 

Ledande kartongmärken enligt Brand Equity Index:

 

1. Invercote

2. Incada

3. Simwhite/-cote

4. Tamwhite/- brite

5. Frövi

6. Ensogloss/-coat

7. Stora Enso

8. Neocart

9. Rochcoat/-blanc

 

Källa: Opticom International Research

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019