Nya Invercote Creato från Iggesund Paperboard är nu certifierad för användning i HP Indigos digitala pressar. Certifieringen omfattar ytvikter från 200 till 350 g/m2. Nu lanserar Iggesund en ”Digital Sample Pack” som kan beställas från de grossister som för Invercote.


Kategorier: Iggesund Paperboard

2009-07-20

– Invercote Creato har även tidigare varit certifierad för HP Indigo, men eftersom den nya Invercote som lanserades under hösten har förbättrats i flera avseenden som har bäring på digital grafisk produktion har vi valt att göra en ny certifiering, berättar Rickard Österlindh, ansvarig för digital affärsutveckling vid Iggesund.

 

Han understryker att digitalt tryck är på stark frammarsch i Europa, något som kan avläsas trots den finansiella oron. På den amerikanska marknaden har man varit snabbare att anamma det digitala tryckets fördelar, där kombinationen av snabbhet och möjligheten till personalisering drivit fram nya, kreativa lösningar och slutanvändningsområden.

 

– Nu ser vi motsvarande utveckling i Europa, och det går fort. Kraven från marknaden att använda papper eller kartong som inte är förbehandlat är stora. Invercote Creato klarar de kraven och det ger fördelar för kunden när det gäller snabbhet i leverans, enkel kombination av offsettryckt och digitalt tryckt material och livslängd för lagring, säger Rickard Österlind.

 

 Dagens situation där många papper som används vid digitalt tryck måste förbehandlas skapar ytterligare kostnader för tryckerierna. Förbehandlingen med exempelvis sapphire coating blir ett extra arbetsmoment samtidigt som papperets lagringstid utan kvalitetsförlust förkortas. Förbehandlingen förändrar också vitheten, vilket gör att den som vill komplettera en offsettryckt upplaga med en digitalt tryckt sådan får dras med olika vitheter, och därmed med olika färgåtergivningar. Det tryckeri som vill kunna arbeta med samma utgångsmaterial för både digitalt tryck och offset tvingas dessutom hålla sig med dubbla lager.

 

– Därför finns det ett sug i marknaden efter produkter som inte kräver förbehandling och som ger ett optimalt tryckresultat i båda tryckprocesserna, och det gör Invercote Creato, understryker Rickard Österlindh.

 

I anslutning till certifieringen släpper Iggesund en ”Digital Sample Pack”, ett set om 25  otryckta ark av Invercote Creato 260 i format 460 x 320 mm som kan användas för en snabb utvärdering. Den kan beställas från Iggesund eller de grossister som för Invercote.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019