I höst kommer Invercote att ändra karaktär. Från sparsmakad, nordisk blek så går den över i en symfoni av färger. Där de otryckta ytorna tidigare spelade för att framhäva Invercotes vithet är det nu en rikedom av färger som dominerar. Bildvalen har blivit mer provokativa, och det samlade intrycket är att man valt ett formspråk som snarare påminner om de stora varumärkesägarna snarare än konkurrenter i kartongbranschen.

- Det är också framför allt dem som både vi och våra direkta kunder – tryckare och konverterare – vill nå. Då måste vi också anpassa tilltalet för att höras i bruset, säger Carlo Einarsson, direktör för Markandskommunikation vid Iggesund Paperboard.


Kategorier: Iggesund Paperboard

2009-07-20

Invercote har funnits på marknaden i mer än 40 år. Introduktionen var ett vågspel – en modig företagsledning valde att tillverka en produkt som var okänd i Europa, inte efterfrågades och man valde att producera den med ny teknik. Nu introduceras en ny Invercote efter en rejäl uppgradering av tillverkande Iggesunds Bruk och resultatet har blivit en lång rad förbättringar av tryckbarhet och mekaniska egenskaper. I utvecklingsarbetets fokus har den kvalitetsjämnhet som är grundstenen i kundernas produktionsekonomi och trygghet varit.

 

- Men väl så viktigt har arbetet med att skapa en utvecklad identitet för Invercote varit. En ny logotype för att tydligare skilja den från vår andra kvalitet, falskartongen Incada, men framför allt fanns ett rejält behov av att förändra, att bli aningen mer provokativ, säger Carlo Einarsson, samtidigt som han i nästa andetag betonar att Invercote aldrig kan avvika från sina övergripande värden – nämligen stil, elegans och klass.

 

- Inom den ramen finns ändå mycket att göra och när jag sammantaget ser den kommunikation som är på väg att rullas ut tycker jag att vi definitivt kan säga att vi har tagit flera steg som skiljer ut Invercote kommunikation från konkurrenternas, menar han.

Parallellt med den nya profilen har en ny website utvecklats, med en rad nya funktioner som ska göra det lättare att både få ett intryck av vad Invercote kan åstadkomma, men också att få bra information om hur man får ut maximala prestanda av kartongmaterialet.

- Det ligger i vår tradition att försöka förmedla kunskap om hur kartong kan användas på bästa sätt. Det kunskapsmaterial om kartong – The Iggesund Anchor Material” – som består av flera böcker och broschyrer kommer i tryckt och reviderad form under hösten, fortsätter Carlo Einarsson.

 

Han styrks i sin entusiasm att en oberoende undersökning nyligen konstaterat att Iggesund äger de två starkaste varumärkena på den europeiska kartongmarknaden – Invercote och Incada. Det har också inspirerat delar av förändringsarbetet.

 

- Vi såg tidigt att göra en tydligare skillnad mellan Invercote och Incada. De är två olika kartongtyper som är bra för olika ändamål, men som ligger i topp i sina respektive nischer. De distinktioner vi gjort nu lägger grunden för att Incada i högre grad än tidigare ska kunna stå på egna ben.

 

Traditionellt har tryckare och konverterare krävt ett mer teknikorienterat tilltal än de mer emotionella tongångarna på konsumentmarknaden, men Carlo Einarsson är inte oroad att de traditionella direktkunderna ska känna sig övergivna.

 

- Långt ifrån, jag tror snarare att de kommer att känna att vi hjälper dem att få varumärkesägarnas och designers uppmärksamhet. Och när det verkligen gäller kan de fortfarande lita på att kunna få kunskapsstöd och teknisk service från Iggesund – precis lika enkelt och snabbt som tidigare, understryker han.  

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019