Skogsvårdsföretaget Botnia Skog har anlitats av Holmen Skog för plantering och röjning under perioden 2012-2014. Under åren genomförde Holmen Skog regelbundna kontroller av ekonomi och arbetsförhållanden.  När Botnia Skog uppvisade en bristande ekonomisk redovisning under hösten 2014 valde Holmen Skog att avsluta samarbetet. Thomas Bouvin är regionchef i området där Botnia Skog arbetade.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2015-12-02

 

 

Kan du beskriva hur Holmen arbetat med kontroller på Botnia Skog?

Efter en tids samarbete med Botnia Skog stod det klart för oss att det förekom oklarheter kring företagets ekonomiska ställning. Det ledde till att vi under 2013 påbörjade ett omfattande kontrollprogram.  Holmen Skog genomförde ett antal kontroller i skogen och talade med Botnia Skogs medarbetare för att kontrollera levnads- och arbetsförhållanden. Vi såg inga brister gällande detta.  Botnia Skog fick även redovisa ekonomiska uppgifter och under hösten 2014 visade våra ekonomiska kontroller på oacceptabla brister och vi valde att avsluta samarbetet med företaget.

                                    

GS (facket för skogs-, trä eller grafisk bransch) säger sig ha påpekat brister hos Botnia Skog under flera år. Hur kommer det sig att Holmen Skog fortsatte att anlita dem?

Det stämmer att GS påpekade brister kring Botnia Skogs ekonomiska situation. Efter centrala förhandlingar var vi dock överens om att Holmen Skog kunde fortsätta anlita Botnia Skog. Vi har ett bra samarbete med GS, har tagit stort intryck av deras åsikter och de har varit med och tagit fram vårt kontrollprogram. GS har också utfört kontroller i fält hos Botnia Skog. Det har inte kommit till vår kännedom att de funnit något att anmärka på.

 

Hur kommer det sig att ni inte avslutade samarbetet tidigare?

Det kan låta som den enklaste lösningen, men alla företag kan under perioder drabbas av ekonomiska bekymmer. Vi gjorde det vi ansåg var långsiktigt bäst för alla parter. Att omedelbart avsluta samarbetet hade bland annat bidragit till att ett antal medarbetare hade stått utan jobb. Vi valde istället att följa upp företaget noggrant.

 

Nu har det framkommit brister i medarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden, hur agerar Holmen Skog på det?

Jag känner mig berörd av dessa personers upplevelser. Alla som arbetar för Holmen ska ha skäliga arbets- och levnadsförhållanden – allt annat är oacceptabelt. Det känns väldigt tråkigt att dessa brister framkommer ett och ett halvt år efter att det inträffat. De berörda personerna är tillbaka i Kambodja och det ansvariga företaget har gått i konkurs. Vi genomförde ett antal kontroller av Botnias verksamhet utan att upptäcka några brister gällande levnadsförhållanden. Frågan som vi måste arbeta vidare med nu är hur vi kan säkra arbets- och levnadsförhållanden för våra entreprenörers anställda i framtiden. 

 

Elva tidigare Botnia Skog-medarbetare säger sig ha blivit lurade till att skriva på skuldbrev av en person med kopplingar till Botnia Skog. Hur hjälper Holmen Skog de berörda personerna?

Alla personerna i tvisten har kopplingar till Botnia Skog, men det är en tvist mellan privatpersoner som inte gäller varken lön, levnads- eller arbetsförhållanden. Vår bedömning är att de berörda enligt lag har rätt till rättshjälp från staten. Nu har även GS internationella solidaritetsfond har tagit beslut om att stötta personerna med rättshjälp. Vi ser att det finns förutsättningar för att de berörda kommer få sin sak prövad i svensk domstol.  Vi följer givetvis utvecklingen i rättsprocessen.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019