Att sköta sin skog genom att röja, gallra och gödsla skapar högsta möjliga värde inför en slutavverkning. Men det finns faror med att låta skogen bli för gammal.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2012-06-05

– Att vänta för länge med att avverka ökar riskerna för angrepp av röta, stormfällda träd och skadedjur. Det är tveksamt om man ska ta den risken med tanke på att tillväxten i äldre skog är låg, säger Jonas Eriksson, sektionschef Produktion på Holmen Skog i Örnsköldsvik.

Han fortsätter:
– Skogsmarkens produktionsförmåga tas till vara på ett bättre sätt genom att man avverkar gammal skog och planterar nya förädlade plantor som växer snabbare.

 

Holmen Skog anser att den optimala tidpunkten för slutavverkning för gran och tall är när träden är runt 70–90 år i norra Sverige och runt 50–70 år i södra Sverige. Till den skogsägare som vill ge sina träd en extra skjuts före avverkning, har Jonas Eriksson ett konkret tips:
– Volymen i beståndet ökar med uppemot 15 kubikmeter fast mått under bark per hektar för den skogsägare som gödslar sin skog innan slutavverkning. Kostnaden för gödslingen får man tillbaka med råge.

 

5 tips – så får du ut mest värde vid en slutavverkning

 

  • Skaffa en skogsbruksplan. Att noga planera och sköta skogen ger träd som växer snabbt och hög kvalitet på virket.
  • Avverka i tid. Tillväxten avtar i äldre skog samtidigt som risken för stormfällning, röta och skadeinsekter ökar. Övergrovt virke är också svårt att sälja till sågverket. Rotrötebehandla vid behov.
  • Gödsla. Ge skogen en extraskjuts före slutavverkning genom att gödsla. Gödslingen bör ske senast tio år innan slutavverkningen för att gödselmedlet ska ge full effekt.
  • Plantera förädlade plantor. Dessa plantor ger en tillväxt som är 10–20 procent högre än oförädlade plantor.
  • Anlita en kunnig och certifierad entreprenör. Då kan du vara säker på att du får ut mesta möjliga värde av skogen och att rätt hänsyn till miljön visas.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019