Just nu brinner det på ön Innerstön i Hudiksvalls skärgård. Genom att bränna stående skog under kontrollerade former genomför Holmen en viktig naturvårdsåtgärd som gynnar flera sällsynta arter. Under de kommande sexton åren kommer Holmen successivt att bränna all skog på Innerstön, sammanlagt 380 hektar.

2013-05-08

Holmen genomför naturvårdsbränning på Innerstön i Hudiksvalls skärgård

Genom att bränna stående skog under kontrollerade former genomför Holmen en viktig naturvårdsåtgärd som gynnar flera sällsynta arter. Foto: Peder Sundström

 

Magnus Aretorn är skötselansvarig på Holmen Skog i Iggesundsregionen och ansvarig för naturvårdsinsatsen.
− Det är brist på bränd skog idag. Genom att bränna ofta och återkommande kommer vi att skapa en mosaik av bränd ved i olika nedbrytningsstadier. Det kommer att ge en miljö som är helt unik i Sverige och gynna sällsynta arter som är beroende av hettan från elden eller olika stadier av nedbruten, död och bränd ved, säger han.

 

Exempel på arter som gynnas av dessa speciella förhållanden är svedjenäva, brandnäva, kolflarnlav, sotsvart praktbagge och olika arter av tallkapuschongbaggar.

 

Skogsbranden har många ekologiska funktioner och är ett viktigt inslag i naturens gång. Under årtusenden har skogen brunnit med ojämna mellanrum, ofta till följd av åska. Idag släcks dessa bränder mycket effektivare än tidigare. Följden blir att få brända skogliga miljöer skapas naturligt. Holmen utför därför kontrollerad naturvårdsbränning på en del av sin mark.

 

Innerstön är en skyddad miljö med vatten på alla sidor, vilket gör bränningen säkrare än om den utförts på fastlandet. Ön har delats in i åtta olika områden. Vartannat år kommer ett av dessa områden att brännas. Omkring år 2028 planeras hela ön, sammanlagt 380 hektar stående skog, ha bränts. År 2030 är det sedan dags att börja om och bränna område ett igen.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019