Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Idag uppförs mellan 10 och 15 procent av det årliga flerbostadsbyggandet som industriellt träbyggande. En ökad efterfrågan gör att antalet hyresrättslägenheter i trä kan öka från 1 500 till 5 000 per år.

2013-12-16

Hyreslägenheter i trä, med hög prefabriceringsgrad, förväntas öka. Det framgår av rapporten ”Värden för världen”, där Tomas Nord och Staffan Brege, forskare i industriell ekonomi, kartlagt konsekvenserna av ett ökat industriellt träbyggande.

 

– Det saknas arbetskraft för att möta bostadsmarknadens efterfrågan. Genom att förtillverka i fabrik och sedan montera på plats effektiviseras arbetsprocessen och utnyttjandet av arbetskraften, säger Tomas Nord.
Här lämpar sig trä som är ett lättarbetat, hållfast och transporterbart byggmaterial.

 

Begränsningen ligger i leveranskapacitet, inte i efterfrågan.
– Skogsindustriföretagen kan utveckla relationer med industriella byggare och därmed gå längre i sin förädling och lägga förtillverkning av byggdelar eller hela moduler i anslutning till sågverken. Eller äga själva, säger Tomas Nord.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser