Hur gör man falskartongen Incada, och hur fungerar samspelet mellan den nya biobränslepannan, massa- och kartongbruket. Iggesund Paperboard har producerat en animerad film som visar hur brukets nya möjligheter tas tillvara.

2014-01-21

Förutom den rena beskrivningen av kartongframställningen ägnas också utrymme åt miljöaspekter, framför hur energiförsörjningen blivit helt fri från fossila bränslen i och med att biobränslepannan tagits i bruk.

 

Filmen, som producerats av Magoo 3DStudios i Söderhamn, finns nu tillgänglig i nio språkversioner – på svenska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska, ryska, polska och mandarin.

 

”Vi har haft en liknande film som beskriver tillverkningen av Invercote sedan några år tillbaka. Att visa den innan vi tar med besökare runt i kartongfabriken har visat sig vara ett mycket bra sätt att skapa en grundläggande förståelse för processen” berättar Staffan Sjöberg på Iggesunds Marknadskommunikation.

 



Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019