2013-02-19

Iggesund Paperboards tillverkning av Invercote i Iggesund, Sverige, var renare än någonsin tidigare under 2012. Trots rekordhög produktion var de miljöpåverkande utsläppen lägre än någonsin tidigare.

 

”I en pappersindustri är de miljöpåverkande utsläppen, framför allt till vatten, oftast proportionella till produktionen, d.v.s. ju mer man tillverkar, desto mer släpper man ut”, berättar Anna Mårtensson, miljöchef vid Iggesunds Bruk.

 

”Men 2012 är ett mycket positivt undantag för vår räkning. Trots att vår produktion har varit den högsta någonsin har utsläppen istället varit de lägsta någonsin – eller i varje så långt tillbaka som vi har tillförlitliga mätvärden”.

 

Över åren har Iggesund vidtagit olika mått och steg för att minska sina utsläpp. Ganska tidigt började man skilja av fibrer som passerade processen med hjälp av mekanisk rening i sedimenteringsbassänger. På sjuttiotalet tog man ett steg till och byggde en luftad damm där mikroorganismer bearbetar avloppsvattnet till en bättre kvalitet. 2009 tog man ett tredje steg, en kemisk rening, i bruk, där avloppsvattnet bearbetas på samma sätt som dricksvatten renas.

 

”Nu kan vi klart se effekterna av det tredje steget. Syreförbrukande substanser har reducerats kraftigt, och närsalter som fosfor och kväve, som är så kritiska för det marina ekosystemet i Östersjön, har närapå halverats”, säger Anna Mårtensson.

 

Pappersindustrin är storskalig och det tar ofta tid att ändra kurs. Vid Iggesunds Bruk arbetar man målmedvetet för att minska effekterna på den omgivande miljön.

 

”Det finns inte ett investeringsbeslut där miljöaspekterna inte vägs in. Det är den ständiga kontrollfrågan varje gång vi diskuterar hur vi ska utveckla vår produktion. Det går inte alltid så fort som våra kritiker vill att det ska göra, men arbetar man systematiskt med dessa frågor så ger det resultat över tid”, understryker Anna Mårtensson.

 

Iggesunds Bruk har tillverkat pappersmassa på samma plats i nästan hundra år, och förädlat den till kartong i femtio år. För femtio år sedan var bottnarna utanför bruket döda och de miljöpåverkande utsläppen stora. Idag går det inte att påvisa skillnader mellan fisk nära bruket och fisk från opåverkade referensområden. Känsliga arter som sälar och örnar som under många år varit borta från närmiljön är idag tillbaka och förökar sig.

 

Iggesund Paperboard har de två senaste åren investerat nära  3,5 miljarder kr i förnybar energiproduktion. Enbart vid Iggesunds Bruk har man investerat mer än en miljon kronor om dagen de senaste tio åren, hela tiden med investeringarnas miljökonsekvenser i fokus.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019