De senaste fyra åren har Iggesund Paperboard investerat 3,4 miljarder SEK på att förbättra energilösningarna vid kartongbruken i Iggesund, Sverige, och Workington, England. Jämfört med situationen för tio år sedan har man lyckats sänka de fossila koldioxidutsläppen med drygt 260 000 ton koldioxid från fossila källor. Sänkningen motsvarar att ta 85 000 personbilar, som körs 10 000 km per år, av vägen. De här satsningarna har lagt grunden till att Iggesund Paperboard i början av oktober tilldelades branschorganisationen PPIs pris "Bio Strategy of the Year".

2014-10-10

"Inom Iggesund Paperboard sker inga investeringar utan att hållbarhetsaspekterna vägs in", säger Arvid Sundblad, ansvarig för företagets globala försäljning.

 

"Vi är mycket nöjda med utmärkelsen, men än mer med den kraftiga förflyttning vi gjort från fossila bränslen till bioenergi. Naturligtvis för att vi tar vårt ansvar i klimatfrågan, men också för att det kommer att ge oss mer stabila energikostnader över tid", säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesunds globala försäljning.

 

Vid kartongbruket i Workington, där Incada tillverkas, har företaget gjort en dramatisk omläggning från fossil naturgas till biobränslen. En ny biobränslepanna stod klar våren 2013 och har bidragit till en kraftfull sänkning av Incadas kolspår, carbon footprint, till att idag vara en av de falskartongerna med de lägsta värdena i detta avseende. I Iggesund, där man tillverkar Invercote, har en ny sodapanna (recovery boiler) bidragit till att brukets fossila koldioxidutsläpp minimerats, och att bruket ofta kan drivas helt utan användning av fossila bränslen. Målet är att bruket ska vara helt biobränsledrivet, och dessutom självförsörjande på både elektricitet och värmeenergi.

 

"Det här är mycket glädjande. Vi har ett tryck från omvärlden att minska våra fossila koldioxidutsläpp och det lever vi upp till, och bidrar därmed till att stödja de allmänpolitiska mål som finns i samhället samtidigt som vi räknar med att stabilisera våra energikostnader", betonar Arvid Sundblad.

 

Men vid sidan om att man bytt energikälla, från fossila till förnyelsebara bränslen så har man också arbetat med energieffektivisering. Att tillverka ett ton Invercote kräver idag drygt tio procent mindre energi än vad som krävdes för fem år sedan, och vid fabriken i Workington kan man visa på liknande resultat. De nya förbränningsanläggningarna är en del av förklaringen, men också ett tålmodigt arbete där man ständigt förbättrar och effektiviserar de interna processerna. I Iggesund har det dessutom lett till påtagliga förbättringar av den lokala miljön.

 

"Vi kan se hur vi lyckats sänka svavelutsläppen till luft och partikelutsläpp med 50 procent. Det sker från redan tidigare låga nivåer, men det är ändå glädjande. Exempelvis kan vi idag konstatera att vår fabrik, som är dominerande i Iggesund, bara svarar för 1 procent av partikelutsläppen på orten", understryker Arvid Sundblad.

 

Iggesund Paperboard har sedan många år en praxis där hållbarhetsaspekter vävs in i varje investeringsbeslut.

 

"Vi tar inte bara stora steg, utan framför allt tar vi många små steg på grund av att hållbarhet ska beaktas i varje enskild investering. Vi är en kapitalintensiv industri, men när bollen väl sätts i rullning så sker det med kraft", slutar Arvid Sundblad.

 

Läs mer om PPIs pris på http://events.risiinfo.com/ppi-awardsHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019