”Det finns mycket spännande man kan göra i den akademiska miljön. Men den spänning och nerv som uppstår när ett företag stiger in med realistiska uppgifter kan vi inte återskapa”, berättar Sallyanne Theodosiou, Senior Lecturer Graphic Design och hennes kollega Sophie Beard, båda vid University for the Creative Arts, Epsom, UK.

2015-05-07

Dan Thorne, Craig McFarlane och Eddie Magee, designstudenter vid The University of the Creative Arts i Epsom visar upp en idé om hur Iggesunds miljöarbete kan förmedlas. 

 

Under det gånga året har de genomfört ett projekt tillsammans med Iggesund Paperboard, där syftet varit att konfrontera eleverna med kartongen Invercote från Iggesund. De har bland annat kunnat välja mellan uppgifter som berört förpackningskonstruktion, infographics och hållbarhetsfrågor.  Utöver University of the Creative Arts deltar också Norwich University of the Arts och University of Salford.

 

Projektet är ett samarbete mellan Iggesund Paperboard, det brittiska fackpress förlaget Earth Island Publishing och Veronica Heaven, som utvecklat Briefcases, en modell för samarbete mellan universitet och näringsliv.

 

Iggesunds motiv för att initiera projektet är paradoxalt den digitala utvecklingen. Samtidigt som hela den grafiska produktionsprocessen har förenklats och strömlinjeformats, så har också designern hamnat längre från materialet och materialkunskapen har eroderat.

 

”För alltför många designers är dataskärmen gränssnittet från omvärlden. Kunskapen om materialvalets betydelse är inte lika stark som den var för 25 år sedan. Vårt mål är att få fler designers att inse att rätt materialval kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande”, säger Staffan Sjöberg, som ansvarar för projektet från Iggesunds sida.

 

Iggesund Paperboard tillverkar Invercote och Incada, två kartongmaterial av olika typ, men som har den gemensamma nämnaren att de båda ligger i topp kvalitetsmässigt. De görs båda av jungfrulig fiber och byggs upp i olika skikt, till skillnad från traditionellt papper. Flerskiktsuppbyggnaden ger en extra styvhet, och gör det möjligt att vika dem utan att de spricker.

 

”Det är inte ovanligt att man anstränger sig enormt på att hitta en kreativ designer, och att man sedan söker med ljus och lykta efter en originell fotograf. Han i sin tur vill arbeta med modeller som har gott rykte. När resultatet av deras arbete är klart så lämnar man iväg deras arbete till tryck eller konvertering utan att ägna en tanke åt vilket material det ska tryckas på och varför. Det finns gott om exempel på där det gått riktigt fel, och det är en av orsakerna till att vi engagerar oss för att designers ska reflektera mer över materialvalet” understryker Staffan Sjöberg.

 

Men den handlar inte bara om att påverka framtidens designers, det finns också mycket för ett företag som Iggesund att ta till sig. I uppgifterna har fokus legat på Iggesunds hållbarhetsarbete, det faktum att man pekats ut som ett föredöme av Carbon Disclosure Project, och att man finns på Global Compacts lista över världens 100 mest hållbara företag.

 

”Det är en välkommen reality check att se hur unga människor i en utbildningssituation tar emot vår argumentation i hållbarhetsfrågor. Kan vi inte övertyga dem, så bör vi tänka om”, fortsätter Staffan Sjöberg.

 

För Sallyanne Theodosiou vid University for the Creative Arts har samarbetet varit givande.

 

”Naturligtvis för att eleverna fått arbeta med Invercote, men också för att Iggesund Paperboard ställt upp med både realistiska uppgifter och relevant feedback. Det samarbetet är oerhört viktigt för våra elever”, betonar hon.

 

Sallyanne Theodosiou, universitetslektor i grafisk design vid The University of the Creative Arts i Epsom, och Mike Morris, redaktör för Packaging Solutions, granskar ett laserskuret kort gjort på Invercote från Iggesund Paperboard.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019