Iggesund Paperboard utvecklar sin service i Östeuropa genom att etablera en ny fraktterminal i Riga, Lettland, och ett försäljningskontor i Moskva för att öka försäljningen i Ryssland. Etableringen är ett led i Iggesunds långsiktiga arbete att utveckla sin leveransservice på en global nivå.

2015-06-10

”Vi måste vara nära våra kunder med de krav på både leveransservice och annan service som våra kunder ställer idag”, säger Rikard papp, ansvarig för Iggesunds försäljning i Ryssland. 

Iggesunds intresse för den ryska marknaden innebär att man för andra året deltar i utställningen RosUpack i Moskva. 

”Det stora intresset vi mötte ifjol stärkte oss i vår uppfattning att etablera ett försäljningskontor på den ryska marknaden. Det är en stor marknad, och det finns definitivt utrymme för en kvalitetsprodukt som Invercote”, betonar Rikard Papp.

Men Iggesunds serviceerbjudande handlar inte bara om leveransservice. Nyligen lanserade man också begreppet Care by Iggesund som står ett brett och förbättrat serviceutbud. Konstanta ledtider är målet, men också allt från snabb provservice och kunskapsförmedling till lokalt teknikstöd och transparent råvaruförsörjning. 

”Den som väljer Invercote ska inte bara sova gott om natten. Han eller hon ska också vara förvissad om att slutresultatet kommer att bli bländande”, slutar Rikard Papp. 

Iggesund Paperboards terminal i Riga är i drift sedan april och försäljningskontoret i Ryssland öppnar i juli.

 

”Ryssland är en mycket lovande och stor marknad där det definitivt finns utrymme för en kvalitetsprodukt som Invercote, understryker Rikard Papp.

 



Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019