Iggesund Paperboard expanderar och öppnar ett försäljningskontor i Japan från den1 september. Under det senaste året har Iggesund etablerat ett servicecenter i Taiwan med både lagerhållning och arkning som väsentligt reducerat ledtiderna till asiatiska marknader.

2016-07-25

 

”Traditionellt har Iggesund varit mycket europainriktade, men nu prioriterar vi att öka vår globala försäljning”, förklarar Arvid Sundblad, Vice President Sales and Marketing vid Iggesund.  ”I mer än ett decennium har vi sett hur framställning av förpackningar för konsumentvaror flyttat ifrån Västeuropa till andra delar av världen, i de flesta fall österut”, säger han. ”Varumärkesägare med huvudkontor kan ha både tillverkning och förpackning av sina varor i en annan del av världen. Det är globaliseringen i ett nötskal.”

 

Ett särdrag i den japanska pappers- och kartongmarknaden är de mycket höga kraven på kvalitet. Iggesunds ledande kartongprodukt Invercote är viktig för satsningen på Japan. Den är väl etablerad i det högsta kvalitetssegmentet på de mer än 100 nationella marknader där den säljs.  Invercote är gjord av färskfiber med höga krav på renhet och bedöms därför ha goda förutsättningar att lyckas i Japan.

 

”När vi beslutade oss att satsa mer på försäljning globalt var ett av de första stegen att utveckla vår leveransservice utanför Europa. Sedan dess har vi byggt upp ny lagerhållning och arkning på den amerikanska västkusten och på Taiwan. För Asiens del innebär det radikala förkortningar av ledtiderna”, berättar Ivan Chong, President för Iggesunds verksamhet i Asia Pacific.

 

Iggesund finns sedan tidigare representerade i både Singapore och Hong Kong sedan snart ett par decennier och har byggt upp en stadig försäljning över tid. Med förbättrad tillgänglighet finns goda förutsättningar att nå ut bredare inte bara i Japan, utan också inom hela Asien.

 

”Utvecklad lagerhållning och service är en game changer för oss. Nu kan vi vara konkurrenskraftiga i sammanhang där vi tidigare inte ens var ett alternativ på grund ledtiderna. Vi har redan tagit ett antal nya affärer på grund av de ändrade förutsättningarna”, fortsätter Ivan Chong.

 

”Vi har stor respekt för den japanska affärskulturen och rekryterar därför bara japansk personal.  Det, tillsammans med långsiktighet, bedömer vi vara avgörande för framgång i Japan”, understryker han.

 


Invercote tillverkas av färskfibrer och är designad för att kunna möta de allra högsta kvalitetskraven.

 

”Kvalitetsfrågor är mycket viktiga i Japan. Hygien, renhet, lukt- och smakneutralitet är exempel på några aspekter som betonas högre i Japan än på många andra marknader. Därför tror vi att Invercote har stora möjligheter att få en god utveckling här, slutar Ivan Chong.

 

Invercote har länge varit representerade av den ansedda Japanska pappersgrossisten Takeo med inriktning på den grafiska marknaden, och kommer så att vara också i framtiden. Det nyetablerade försäljningskontoret kommer i första hand att vara inriktat utveckla nya affärer inom premiumsegmenten på det grafiska området och förpackningsmarknaden.

 

”Vi ser det som en klar fördel att ha två kanaler in på denna krävande marknad”, understryker Arvid Sundblad.

 

Ladda ned pressinformation på iggesund.com >>Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019