Iggesund Paperboard sänker förbrukningen av fossila bränslen med tre fjärdedelar och därigenom sänks utsläppen av koldioxid från fossila källor med tre fjärdedelar vid Iggesunds Bruk, där spetsprodukten Invercote tillverkas. Den radikala sänkningen är resultatet av en grundlig energiöversyn och investeringar på ca 100 miljoner SEK. – och motsvarar utsläppen från 20 000 personbilar som vardera körs 15 000 km per år.


Kategorier: Iggesund Paperboard

2009-06-03

– Men vårt mål är ställt högre än så. Vi räknar med att successivt ställa om så att vi inte använder oss av några fossila bränslen alls och att vi dessutom ska vara självförsörjande på elektricitet.

 

Den kraftiga sänkningen av Iggesunds Bruks koldioxidutsläpp kommer att vara genomförd under 2009. Det är en kombination av energibesparingar och investeringar i ökad kapacitet för att nyttja biobränslen som ger detta resultat. Klas Simes, energisamordnare vid Iggesunds Bruk, understryker dock att åtgärderna inte i första hand är motiverade av den diskussion om koldioxidutsläpp som varit intensiv i media.

 

– Vi kan inte agera så kortsiktigt och nyckfullt som opinionssvängningarna. Vi har ett långsiktigt miljöarbete som innebär att miljöaspekterna vägs in i varje investering. Men vårt jobb – och det finns ingen motsättning här - är att leverera en förstklassig produkt till ett konkurrenskraftigt pris. För att göra det på lång sikt krävs att vi agerar systematiskt och rationellt, säger han.

 

– De senaste årens galopperande prisökningar på energi har satt fokus på detta område. Vi har ansträngt oss för att åstadkomma en intelligent lösning som säkrar vår konkurrenskraft – och sänkningen av koldioxidutsläppen är bara en del av effekten

Vid Iggesunds Bruk bedrivs sedan decennier ett långsiktigt miljöarbete som omfattar hela processen. Företagets energiförsörjning bygger på värme från den egna processen, och elektricitet som till nära hälften är egenproducerad. Idag genereras över 90 procent av denna elektricitet från biobränslen. När det gäller värmeförsörjningen har Iggesunds Bruk ett överskott som förutom att driva den egna produktionen också används till att torka virke i en närbelägen såg, men också för uppvärmning av bostäder i det närbelägna samhället.

– Vi kommer att vara självförsörjande på elektricitet och oberoende av fossila bränslen inom en ganska snar framtid, slår Klas Simes fast.

 

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019