Under 2009 har Iggesund Paperboard lyckats med att sänka sina utsläpp av koldioxid från fossila källor med 65 procent vid Iggesunds Bruk, där spetsprodukten Invercote tillverkas. Den radikala sänkningen med 63 000 ton är resultatet av en grundlig energiöversyn och investeringar på ca 100 miljoner SEK. – och motsvarar utsläppen från 17 500 personbilar som vardera körs 1500 mil per år.


Kategorier: Iggesund Paperboard

2009-12-22

– Redan innan de här åtgärderna var bruket biodrivet till nära 90 procent – nu kommer vi under året att hamna på 95 procent. Vi är inte långt från att ha en tillverkning som helt utan utsläpp av fossil koldioxid, säger Guy Mallinson, ansvarig för Iggesunds försäljning i Europa.

 

Den kraftiga sänkningen av Iggesunds Bruks koldioxidutsläpp har åstadkommits genom en kombination av energibesparingar och investeringar i ökad kapacitet för att nyttja biobränslen. Guy Mallinson understryker dock att åtgärderna inte i första hand är motiverade av den diskussion om koldioxidutsläpp som varit intensiv i media.

– Vi kan inte agera så kortsiktigt och nyckfullt som opinionssvängningarna. Vi har ett långsiktigt miljöarbete som innebär att miljöaspekterna vägs in i varje investering. Men vårt jobb – och det finns ingen motsättning här - är att leverera en förstklassig produkt till ett konkurrenskraftigt pris. För att göra det på lång sikt krävs att vi agerar systematiskt och rationellt, säger han.

 

Vid Iggesunds Bruk bedrivs sedan decennier ett långsiktigt miljöarbete som omfattar hela processen. Företagets energiförsörjning bygger på värme från den egna processen, och elektricitet som till nära hälften är egenproducerad. Idag genereras över 90 procent av denna elektricitet från biobränslen. När det gäller värmeförsörjningen har Iggesunds Bruk ett överskott som förutom att driva den egna produktionen också används till att torka virke i Holmen Timbers sågverk, men också för uppvärmning av ett tusental bostäder i det närbelägna samhället.

 

– Det är olyckligt att miljödebatten tycks handla om en fråga i taget, när industrin faktiskt måste se till en helhetsbild. Inom Iggesund är vi inte bara bra på att reducera våra fossila utsläpp, vi är i världsklass när det gäller att driva en storskalig processindustri med minimal miljöpåverkan, slutar han.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019