I dagarna annonserar Iggesund Paperboard ut ett tjugotal tjänstemannajobb vid Iggesunds Bruk och vid staber. Företaget rekryterar till befattningar som affärsutvecklare, logistiker, controller, ingenjörer, projektledare och en rad andra sektions- och gruppchefsbefattningar. Påverkan på arbetsmarknaden i Hudiksvall är jämförbar med nära 500 nya jobb i Stockholms kommun.

2014-12-23

 

”Det här är resultatet av den organisationsöversyn, IBIF, som vi inledde i våras. IBIF står för Iggesunds Bruk i framtiden, och är den bemanning vi tror oss behöva för att vara konkurrenskraftiga också lång tid framöver”, berättar Olov Winblad von Walter, chef för Iggesunds Bruk.

 

I förra veckan genomfördes de sista fackliga förhandlingarna om den nya organisationen, och då stod det också klart vilka befattningar som måste sökas utanför företaget. Vid Iggesunds Bruk har man en något motsägelsefull situation – samtidigt som man har viss övertalighet och därför behöver minska antalet anställda, måste man samtidigt rekrytera för att kompensera för de närmaste årens pensionsavgångar. Inom 4 år kommer 150 äldre medarbetare vid Iggesunds bruk att gå i pension.

 

Vid Iggesunds Bruk arbetar idag ca 850 personer och målet för har varit att skapa en ny organisation med totalt 740 medarbetare. En viktig uppgift för många av de äldre som närmar sig pensionen är att ansvara för den kompetensöverföring som krävs och att delta i projektarbeten.

 

”En stor del av vår kompetens ligger i olika medarbetares kunskap och erfarenhet, och det är något som inte får gå förlorat i den generationsväxling som vi står inför”, fortsätter Olov Winblad von Walter och betonar att detta är en prioriterad fråga.

 

”Men det är också viktigt att förmedla till de äldre som snart går hem att deras insats här har varit viktig, att vi ser kunnandet som något värdefullt”, slutar han.

 

Iggesund Paperboard är en del av skogsindustrikoncernen Holmen och tillverkar högkvalitativ kartong vid fabriker i Iggesund och Workington, England. Iggesunds bruk är den tillverkande enheten i Sverige, där också kartongförädlingsverksamheten i Strömsbruk ingår.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Olov Winblad von Walter, chef Iggesunds Bruk, 0650-283 35

Staffan Sjöberg, Informationschef, 070-306 48 00

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019