Iggesund Paperboard aviserar en uppgradering av sin falskartong Incada. Från och med i höst kommer Incada att vara vitare och ljusare samtidigt som en rad andra egenskaper med bäring på tryckegenskaper förbättras.

2013-06-05

Iggesund Paperboard aviserar en uppgradering av sin falskartong Incada. Från och med i höst kommer Incada att vara vitare och ljusare samtidigt som en rad andra egenskaper med bäring på tryckegenskaper förbättras. För Incada Exel, som är en mer uttalad förpackningskartong aviseras också förbättring av styvheten, för ytvikter över 300 g/m2 så mycket som 10-15 procent.

 

Uppgraderad Incada

Iggesund ger Incada en rejäl ansiktslyftning – vitare, ljusare och styvare.   

 

”Det här ger våra kunder möjlighet att minska förpackningsvikterna samtidigt som skyddet för innehållet är oförändrat”, säger Robin Lewis, produktchef för Incada.

 

Förbättringen av styvheten har också gjort att man gjort om ytviktssortimentet för Incada Exel för att anpassa sig till vad den nuvarande kundbasen efterfrågar. Andra påtagliga förbättringar är att lukt- och smakegenskaperna förbättrats så att man hamnat under Robinson-testets detektionsgräns på 0,6. Den förbättrade vitheten uppgår till 7,5 enheter på CIE-skalan, och den stora delen ligger på l-värdet som är kritiskt för färgåtergivningen Likaså har körbarheten förbättrats så att Incada ska fungera ännu bättre i kundernas processer.

 

”Incada introducerades 2001 och sedan dess har vi gjort många mindre, kvalitetshöjande förändringar. Det här är ett större steg som definitivt stärker vår ställning på marknaden”, fortsätter Robin Lewis.

 

 Den allra största förändringen av Incada är dock inget som påverkar tryckbarhet eller ekonomin i kundens process. Incada tillverkas vid Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington. Under våren har bruket byt energikälla – från fossil naturgas till ett biomassadrivet kraftvärmeverk. Över en natt eliminerades fossila koldioxidutsläpp på drygt 190 000 ton till noll. Minskningen motsvarar utsläppen från mer än 65 000 bilar på årsbasis.

 

”Det stärker vår argumentation ytterligare. Kartong är generellt sett ett mycket hållbart förpackningsmaterial. Med vårt byte av energikälla och uppgraderingen av Incada så ligger vi i topp på falskartongmarknaden, både vad gäller produktegenskaper och hållbarhet”, konstaterar Robin Lewis vidare.

Nya Incada kan beställas under hösten och leveranserna startar i november.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019