Holmenkoncernens styrelse har givit klartecken till en investering på 2,3 miljarder SEK för en ny sodapanna vid Iggesunds Bruk. Förutom sodapannan innehåller investeringspaketet också en ny turbin samt ett svaggassystem, som ytterligare kommer att minska brukets utsläpp till luft.

2010-05-21

– Det här är en strategisk och strukturellt viktig investering som ger högre energieffektivitet, ger möjligheter att bli självförsörjande på elektricitet och också förutsättningar att driva tillverkningen helt utan användning av fossila bränslen, säger Staffan Jonsson, en mycket nöjd brukschef.

 

Investeringen är en viktig pusselbit för att Iggesunds bruk ska kunna förverkliga den vision man internt formulerat och arbetat med under några år. Grundläggande i denna vision är att man tillverkar av förnybar råvara och produkterna, i Iggesunds fall kartongen Invercote, kan återvinnas både som material och energi. Utsläppen till luft och vatten ska vara i världsklass och dessutom ska bruket vara självförsörjande på elektricitet och biobränsledrivet till 100 procent.

 

– Vi är mycket nära målet nu. Med en ny sodapanna och de övriga åtgärder som vidtas förbättrar vi dessutom våra allmänna miljöprestanda och påverkan på omgivningen minskar ytterligare. Med den nya sodapannan tar vi ett tekniksprång på nära femtio år som definitivt kommer att förbättra arbetsmiljön påtagligt.

 

Satsningen på en ny sodapanna kommer inte att ge någon ökning i kartongproduktionen. Däremot kommer kapaciteten för produktion av pappersmassa att successivt öka från dagens 355 000 ton per år till 420 000 ton per år.

 

Iggesunds Bruk är ett av de mest välinvesterade kartongbruken i världen. Ambitionen och har varit att producera kartong av högsta kvalitet.

 

- Vi har varit kvalitetsledare i många år, men konkurrenterna närmar sig. På dagens marknad blir hållbarhetsfrågorna etten  allt viktigare konkurrensmedel. Där har den svenska skogsindustrin som helhet, och Iggesund i synnerhet en stark ställning, både mot konkurrenter och andra material.

 

Byggtiden för sodapannan beräknas till två år, och arbetena kommer att sysselsätta ett hundratal personer under det första halvåret och sedan mellan 700 och 1000 byggnadsarbetare och specialister under 1,5 år.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019