Holmen representerar bästa praxis vad gäller avancerat miljöledarskap, med god förståelse och ett aktivt arbete för att motverka klimatrelaterade risker och dra nytta av klimatrelaterade möjligheter. Det framgår av den årliga undersökningen av tusentals företags klimatarbete som genomförs av CDP.


Kategorier: Hållbarhet

2016-10-31

CDP, som är en icke-vinstdrivande organisation, vill sporra företag i världen att minska sin påverkan på klimatet och naturens resurser. Drygt 800 institutionella investerare med tillgångar på över 100 biljoner US-dollar står bakom undersökningen. Holmen har rapporterat till CDP sedan 2007. 

 

Den förnybara virkesråvaran från Holmens skogar är ett viktigt bidrag i det nödvändiga arbetet för att främja en effektiv resurshushållning och motverka klimatförändringen. Holmens verksamhet bidrar till positiva klimateffekter på flera sätt. Framför allt genom att koldioxid lagras i den växande skogen och därmed produkterna.

 

CDP logoHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019