High Definition Television är en realitet. Den höga bildupplösningen ger HDTV en extra dimension. Bli inte förvånad om papper med något som kan liknas ”HD-kvalitet” – med extremt bra bildåtergivning – finns på marknaden inom en inte alltför avlägsen framtid.


Kategorier: Holmen Paper , Papper , Produkter

2011-03-30

De som spekulerar om morgondagens papper är Tommy Wiksand, Sales and Development Director, och Jan Andersson, Technical Sales & Product Development Manager.

 

Vad duon ser framför sig, är att dagens standardpapper ersatts av andra typer av papper. Några av dem kommer att ha en mycket högklassig bildåtergivning och en känsla som understryker det budskap avsändaren vill kommunicera.

Nytt och förfinat

Här är Holmen VIEW ett steg i den riktningen. Det nyutvecklade papperet har, i jämförelse med traditionella standardpapper, en bra bildåtergivning och en silkkänsla.

 

För att en produktpalett ska ligga i fas med marknaden handlar det inte bara om att lansera nyheter. Befintliga produkter med låg efterfrågan måste givetvis sorteras ut. Dessutom gäller det att ta vara på den kunskap man har inom ett segment och se om den kan appliceras på andra.

 

Tommy Wiksand: – Vi har t ex förfinat ytorna på vårt katalogpapper. På så sätt har vi nått andra segment på marknaden som behöver den här typen av papper med hög opacitet och goda tryckytor.

Ökar affärerna

På marknaden inser också allt fler aktörer vad en ännu effektivare samverkan mellan olika budskapsbärare kan leda till.

 

– För näthandeln har papperskatalogen stor betydelse, katalogen fungerar som en påminnelse att företaget finns. Kombinationen bidrar helt enkelt till att det sker fler affärer, säger Tommy Wiksand.

 

Mot bakgrund av att segmenteringen förfinats och kunskapen om kundernas preferenser ökat, är massupplagor inte längre nödvändiga; något som talar för att utvecklingen kommer att accelerera.

Inga nördar

Föga överraskande är alltså Tommy och Jan övertygade att papperet har en given plats i morgondagens media-mix.

 

– Men betrakta oss nu inte som ”enögda pappersnördar”. Det handlar helt enkelt om att använda papperet smart i olika kommunikationssituationer. Och papperet platsar inte av sig självt i media-mixen, säger Jan Andersson.

 

Vad som krävs är att man som pappersproducent måste vara mycket lyhörd för kundernas önskemål och jobba sig uppåt i värdekedjan. Det är också viktiga delar av Holmen Papers övergripande strategi. Sedan ett antal år arbetar företaget med att ställa om sina bruk från standard- till specialprodukter. Här har man en viktig konkurrensfördel i tillgången till färskfiber och vad det betyder i form av bulk och möjligheter att bleka.

Vinna-vinna

Ett annat strategiskt arbete som Holmen Paper driver, syftar till att man ska komma ännu närmare sina kunder. Det är här – i samtal med dem – som man ofta fångar upp idéer om vilka produkter kunderna vill ha.

 

Naturligtvis kan inte alla önskemål realiseras, men i de allra flesta fall görs en analys av önskemålet. I den kartlägger man bl a det segment en ny/förändrad produkt hör hemma i och vilken potential som finns.

 

 – Pekar analysen på att det känns rätt och att vi har resurser att gå vidare, gör vi en mera omfattande kundundersökning, säger Jan Anderson.

 

Blir beskedet positivt startar en intern utvecklingsprocess. Den slutar ofta med att man – när det blir tal om de första försöken – finns på plats ute hos kund. Här samlar man på sig erfarenheter för att ytterligare kunna finslipa en produkt som skapar en vinna-vinna situation för båda parter.

Produktutveckling i praktiken

Holmen VIEW, Holmen XLNT, Holmen PREMIUM och Holmen BOOK. Där har ni fyra exempel på både nya och förbättrade produkter från Holmen Paper.

 

Det senaste exemplet är det obestrukna papperet med silkkänsla – Holmen VIEW. Det är utvecklat för att bli ett attraktivt alternativ till LWC och SC-papper för magasin, bilagor och produktkataloger. Också väletablerade Holmen XLNT har breddats under de senaste åren. Papperet finns numera även i ljushet 60 och fyra ytvikter. Också kundönskemålen om bredare rullar – mer än 3,8 meter – har tillgodosetts.

 

Ett större utbud av SC-papperet Holmen PREMIUM är också en realitet. Många har efterfrågat ljusheterna 72 och 80. Därför finns numera Holmen PREMIUM 72 i fyra ytvikter och Holmen PREMIUM 80 i sex ytvikter.

 

 

Det här är en artikel från kundtidningen "Holmen's paper".Business Development Director
Tommy Wiksand Holmen Paper
Mobil: +46 70 313 31 22
Avdelning: Business Development
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden / Sverige
Technical sales and support manager
Jan Andersson Holmen Paper
Mobil: +46 70 533 74 48
Avdelning: Technical Support
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017