Holmen har fått en placering på A-listan i CDP:s Climate Performance Leadership Index 2014 för sina åtgärder att minska koldioxidutsläppen och hantera de affärsrisker som är förknippade med klimatförändringarna.

2014-10-17

I indexet ingår 187 företag som har visat sig ha en utmärkt strategi för att minska klimatförändringarna. CDP, en internationell intresseorganisation som arbetar för att främja hållbara ekonomier, tog fram indexet på begäran av 767 investerare som representerar mer än en tredjedel av världens investeringskapital.

 

Hållbarhetschef Lars StrömbergInformation från nästan 2 000 börsnoterade företag utvärderas och rankas i en oberoende kartläggning. Holmen är ett av de 187 företag som har tilldelats A-betyget för sina klimatinsatser, vilket ger en plats på denna globala rankningslista över företagsåtgärder som minskar klimatförändringarna.

 

Holmen är ett av totalt sex svenska bolag på A-listan och tillsammans med finska UPM de enda skogsbolagen som tilldelats högsta betyg.

 

Lars Strömberg, Holmens chef för miljö- och hållbarhetsfrågor kommenterar:
”Det är Holmens strategi med investeringar i energipannor för biobränsle, vid såväl Iggesunds bruk som vid bruket i Workington, som varit avgörande för vår framgång. Användningen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid har minskat väsentligt. Att Holmen placeras högt i denna utvärdering är ett bevis på att ett aktivt energi- och klimatarbete och tydlig kommunikation om detta stärker såväl Holmens varumärke som vår trovärdighet på hållbarhetsområdet.”

 


 

CDP är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som förfogar över världens enda globala system för att mäta, rapportera om, hantera och dela viktig miljöinformation. CDP arbetar tillsammans med 767 institutionella investerare med tillgångar på över 92 biljoner US-dollar, för att sporra företag att redovisa sin påverkan på miljön och naturresurser samt att vidta åtgärder för att minska denna. CDP har idag världens största, globala databas med primära data om klimatförändringar och risker kopplade till vatten och skogstillgångar, och gör denna kunskap tillgänglig för strategiska affärs-, investerings- och policybeslut. Mer information finns på www.cdp.net.

 

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019