Nu har den första ordern av Holmen UNIQ producerats på Bravikens Pappersbruk. Efter en vår fylld av ombyggnationer och utvecklingsarbete är nu Holmen Papers nya SC-produkt redo för marknaden.


Kategorier: Holmen Paper , Papper , Produkter

2015-05-19

Emilie Westberg, Bernd Schüler, Dan Buskhe och Sanne Karlsson poserar glatt vid den första rullen Holmen UNIQ

 

Dan Buskhe, som lett utvecklingsarbetet med den nya produkten var både glad och upprymd när de första rullarna lämnade PM 53.


- Det har varit en spännande resa att ta fram den här produkten och en nyckelfaktor har varit den dialog vi har haft med våra partners i utvecklingen. Det är otroligt viktigt att få feedback på hur papperet beter sig i tryckpressen för att kunna justera och se till att vår produkt håller en god kvalitet. 


För att säkerställa att Holmen UNIQ lever upp till de högt ställda förväntningarna har Dan och utvecklingsteamet på Braviken jobbat intensivt i kontrollrummet på PM 53. Tillsammans med operatörerna följer och analyserar man data från pappersmaskinen och noterar varje justering på ett stort pappersark.


- När man gör papper är inte varje litet moment svårt i sig,  men den stora mängden av moment gör arbetet komplext.


Annmari Johansson som är ansvarig säljare för ordern som just rullat ut på golvet är också nöjd.


- När vi tidigare skickat iväg provrullar till kunden är det alltid en spänd väntan innan man får veta hur deras tryckning har gått. I det här fallet var beskedet glasklart när det kom, tryckningen hade gått bra och resultatet var mycket lyckat. Beställningen kom redan nästa dag.


Den aktuella kunden beskriver Holmen UNIQ som en prisvärd produkt med bra glans som har fått ersätta ett traditionellt magasinspapper i deras produktion av postorderkataloger. En bra affär med tanke på de besparingar som kan göras i distributionsledet, utan att ge avkall på den upplevda kvaliteten hos slutprodukten.

 


För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef, tel 070-323 20 13, jonas.lindell@holmenpaper.com



Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019