Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Braviken i Norrköping har Europas modernaste sågverk. Holmens förhoppning är att kommunen vill ta vara på denna investering och profilera sig som en trästad.

2013-12-16

Det var en av anledningarna till att Holmen Timber bjöd in representanter från Norrköpings kommun till en träbyggnadsdag i Braviken den 4 oktober. Syftet var också att visa på möjligheter med klimatsmart byggande i trä.


– Vi tror på framtiden för trä. Ett femvåningshus i trä tar fyra månader att bygga, medan ett femvåningshus i betong tar tolv månader att bygga, säger Håkan Lindh, affärsområdeschef Holmen Timber.

 

 

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser