Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

– Med Holmen Timbers basprodukter i vårt sortiment kan vi erbjuda ännu bättre service till våra bygghandelskunder, säger Johan Wigelius, ägare till Munktorps Träförädling AB.

2012-05-28

Johan Wigelius, ägare till Munktorps Träförädling, framför travar av hyvlade byggreglar från Holmen

 

Johan Wigelius, ägare till Munktorps Träförädling, tror på ett långsiktigt samarbete. Foto: Mats Erlandsson.

 

Munktorps Träförädling, som har sin verksamhet i Köping, är en liten men mycket framgångsrik trävaruleverantör med bygghandeln som sin största kundkategori. Företaget är uppbyggt kring ett eget specialhyvleri för paneler och andra bearbetade produkter, men fungerar också som återförsäljare. Med ett dussintal anställda är Munktorps Trä för litet för att i egen regi hyvla byggreglar och liknande basvaror – ett sortiment som man sedan våren 2012 köper från Holmen Timber.

 

Johan Wigelius framhåller att detta samarbete är långsiktigt. Inledningsvis testar man konceptet i liten skala, men hans bedömning är att Bravikens Sågverk kommer att bli en mycket stor leverantör till landets bygghandel. Hans förhoppning är att samarbetet ska utvidgas.

– Munktorps Trä levererar också specialprodukter till landets hustillverkare. Kan vi i framtiden erbjuda dem reglar och annat konstruktionsvirke från Holmen Timber handlar det om betydande volymer, säger Johan Wigelius.

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser