Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Holmen har med sina 2988 anställda i Sverige bidragit med omkring
1 500 000 000 kr i skatt!

 


Kategorier: Holmen , Hållbarhet

2012-11-27

På vårt företag är vi 2988 anställda i Sverige. Vi, liksom de flesta företag, verkar i en miljö med hård konkurrens från andra företag. Det ögonblick då våra kunder fattar beslutet att välja oss eller någon av våra konkurrenter är helt avgörande för oss. Men det är också sanningens minut för dig och många andra. När Holmen vinner en order på marknaden skapar vi resurser till den välfärd som kommer oss alla till del.

Vi bidrar till välstånd framför allt genom de varor och tjänster vi producerar. Men vi bidrar också till vår gemensamma trygghet och välfärd. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral. Då skapas nya jobb hos och i förlängningen även i andra företag och mer skatt kommer in till samhället. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda genom våra skatter med omkring 1 500 000 000 kr till välfärden i Sverige. Det motsvarar ungefär kostnaden för:

 

  • all grundskola i 5 kommuner med 33 000 invånare

   eller

  • 3 sjukhus för 85 000 invånare

   eller

  • 37 km dubbelspårig järnväg.

 

Holmen tar matchen varje dag och är vi tillräckligt konkurrenskraftiga kommer vi att kunna fortsätta vinna och bidra till välfärden.

 

Läs mer om initiativet Sverige tar matchen här.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser