Under sommaren kommer det att brinna i skogen i närheten av sjön Holpen. Naturvårdsbränningen kommer att bli en av de största bränningarna som Holmen genomfört under de senaste åren. Genom att bränna skog under kontrollerade former genomför Holmen en viktig naturvårdsåtgärd som gynnar flera sällsynta växter och djur.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2014-06-05

− Det är brist på bränd skog idag och naturvårdsbränning är ett sätt att skapa balans i naturen. Växter och djur som är beroende av hettan från elden eller nedbrutna, döda träd gynnas i den brända skogen, berättar Sanna Strömberg som arbetar med naturvård på Holmen Skog.

 

Naturvårdsbränning

Foto: Genom att bränna skog under kontrollerade former genomför Holmen en viktig naturvårdsåtgärd som gynnar flera sällsynta växter och djur. Foto: Peder Sundström

 

Svedjenävan och brandnävan är två arter som är helt beroende av skogsbränder för att kunna leva. Deras frön börjar gro först när de hettats upp över 40-50 grader. Fröna kan ligga i marken i hundratals år innan de aktiveras av en brand och börjar gro. Andra exempel på brandberoende växter och djur är kolflarnlav, sotsvart praktbagge och olika arter av tallkapuschongbaggar.

 

Skogsbranden har många ekologiska funktioner och är ett viktigt inslag i naturens gång. Under årtusenden har skogen brunnit med ojämna mellanrum, ofta till följd av åska. Idag släcks dessa bränder mycket effektivare än tidigare. Följden blir att få brända skogliga miljöer skapas naturligt.

50 hektar bränns i Hjälmstorp

Skogsområdet, kallat Hjälmstorp, består huvudsakligen av 140-årig tallskog. Området ingår i Holmens frivilliga naturvårdsavsättningar. Naturvårdsbränningen kommer att bli en av de största som Holmen genomfört under de senaste åren. Skogen som bränns är på totalt 50 hektar. 

- Holmen anser att alla växter och djur som lever i skogen ska kunna fortsätta leva där. Naturvårdsbränning är en av många insatser som Holmen gör för att skapa olika skogsmiljöer och livsrum som ger djur och växter möjlighet till ett fortsatt rikt liv i skogen, avslutar Sanna Strömberg.

 

Bränningen vid Holpen kommer att genomföras under sommarmånaderna. Exakt datum är i dagsläget inte bestämt då rätt väderförhållanden inväntas.

För mer information kontakta:

Sanna Strömberg
Produktionsledare Miljö Holmen Skog region Norrköping
Mobil 0703-902740Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019