Bokmarknaden krymper men Holmen Paper fortsätter att vinna marknadsandelar. Trähaltiga bokpapper har ökat med hela 30 procent sedan 2010 visar den bokstudie som företaget genomfört.

 

Bokmarknaden krymper men Holmen Paper fortsätter att vinna marknadsandelar. Trähaltiga bokpapper har ökat med hela 30 procent sedan 2010 visar den bokstudie som företaget genomfört.


Kategorier: Holmen Paper , Papper , Produkter

2014-11-10

I studien deltog 24 ledande europeiska bokförlag och tryckerier. Dessa täcker tillsammans 55 procent av den västeuropeiska marknaden. – Förlagens konsumtion av trähaltiga papper har ökat sedan vi gjorde motsvarande undersökning för fyra år sedan. Frammarschen har främst skett på bekostnad av träfria kvaliteter, säger Agnes Nylund, marknadsanalytiker på Holmen Paper.

 

Antalet inbundna böcker minskar, och de förväntas minska ytterligare under de kommande 3-5 åren. Utvecklingen för pocketböcker, Holmen Papers huvudmarknad, väntas däremot vara fortsatt stabil under samma period.

 

När deltagarna svarade på frågor om vilka behov de ser framåt framkom intressant information om de förväntningar som finns under de närmaste åren: – Man förväntar sig ytterligare reduceringar i ytvikt. Jämfört med för ett par år sedan har också cyklerna blivit kortare och förstaupplagorna mindre. Digitaltryck, som idag utgör mellan 1 och 5 procent av marknaden, förväntas därmed växa.

 

Bulk, opacitet, nyans och släthet är de egenskaper som även i framtiden kommer att vara viktigast vid val av papper. Miljömedvetenhet och hållbart skogsbruk är fortsatt viktigt. FSC ses som den ledande certifieringen för branschen, men även PEFC och ISO 14001 nämns.

 

– Utifrån studien tror vi också att pocketböcker och läromedel har goda förutsättningar framåt. När det gäller det senare kanske framför allt på nya marknader utanför Europa där många människor kommer att vara i behov av utbildning.

 

E-böcker då – hur stort är egentligen det hotet? – E-boken förväntas växa kontinuerligt på lång sikt. Bedömarna tror att e-bokmarknaden har potential att ta mellan 20 och 30 procent av den totala andelen böcker jämfört med dagens 3 till 5 procent, säger Agnes Nylund som även betonar att e-bokens ökning inte sker på bekostnad av den tryckta boken vars upplagor inte minskar i samma takt som e-boken växer.

 

För Holmen Paper är utgångspunkten självklar: – Vi tror på boksegmentet och har visat det genom vårt agerande hittills. Vi är beredda att satsa och har varit mer snabbrörliga än de flesta av våra konkurrenter, sammanfattar Karolina Svensson, försäljnings- och marknadsdirektör.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019