Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2015-01-23

Holmen TRND är en uppstickare inom magasinsvärlden och används framför allt till magasin och direktreklam. Pappret är obestruket, matt och klimatsmart – och ett kostnadseffektivt alternativ till träfria bestrukna papper.

För att ytterligare bredda erbjudandet och nå nya kundsegment lanserar Holmen Paper nu Holmen TRND som ark. Med detta kan även tryckerier som trycker magasin och DR i mindre upplagor ta del av Holmen TRND och den speciella karaktär som pappret erbjuder – en ruff och rå yta som ger nytt liv åt innehållet.

 

Säljs via IGEPA

För försäljningen i Sverige har Holmen Paper valt att samarbeta med IGEPA Berg-Andersen AB.

Emil Palmqvist, säljare på Holmen Paper och ansvarig för arkpapperförsäljningen i Norden, konstaterar att IGEPA är en av landets ledande pappersgrossister och en perfekt samarbetspartner:

– IGEPA har konkurrenskraftiga ledtider och erbjuder både lokal närvaro och lokal lagerhållning. Det är viktiga fördelar för våra gemensamma kunder.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emil Palmqvist, Sales manager Norden, Holmen Paper, tel. 070 - 670 35 65

IGEPA Berg-Andersen AB, tfn 031-338 38 60

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser