Skogsfastigheterna blir allt dyrare. De stora värdena gör det allt svårare att fullt ut kompensera syskon när någon ska ta över familjens gård och skog. Det viktiga är att först göra en noggrann marknadsvärdering.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2016-12-05

De senaste tio åren har priserna på skogsfastigheter ökat med 40 procent i ett riksgenomsnitt. Den kraftiga prisutvecklingen på både skogs- och jordbruksfastigheter har pågått sedan mitten på 1990-talet, som en följd av avregleringen av förvärvslagstiftningen. Det har helt enkelt blivit lättare för fler människor att kunna äga jord- och skogsbruksfastigheter.
– Nu börjar vi slå rekord i reala priser, säger Fredrik Luhr, vd för Areal, som arbetar med fastighetsförmedling och rådgivning för jord och skogsbruk.

De stora värdena på fastigheterna skapar dock en problematik vid överlåtelser, om det är flera barn som ska kompenseras fullt ut vid en överlåtelse.
– Om något av barnen är intresserad av att ta över måste denne låna mycket pengar och kanske skörda för att finansiellt lösa ut sina syskon. Men det är viktigt att titta på ekonomin över tid, annars står personen där med stora skulder och inget att skörda på länge.

Grundbulten för ett lyckat generationsskifte är att göra en bra marknadsbedömning av fastigheten, anser Fredrik Luhr. Det ger ett riktvärde för alla parter att förhålla sig till och en möjlighet att stämma av med värderingsmannen:
– En bra marknadsvärdering bygger i sin tur på en färsk skogsbruksplan. Det är själva balansräkningen till hela skogsbruket.

Fredrik Luhr framhåller att ofta är syskon inte ute efter millimeterrättvisa om något av dem ska ta över.
– Men slarvar man med värderingen är risken att någon börjar grubbla och att det skapar osämja längre fram.

 

Läs också...

Inspireras av hur familjen Hermelin gjorde sitt generationsskifte

Därför är en färsk skogsbruksplan grundbulten vid ett generationsskifte

I vår webbtjänst Min skog hittar du som är leverantör till oss mer information om generationsskifte och hur du förbereder dig och gör fastighetsöverlåtelsen på bästa sätt. Gå till webbtjänsten Min skogHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019