Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef i Holmen, berättar om hållbarhetsarbetet 2016.

2017-03-10

 

Vad vill du lyfta fram från hållbarhetsområdet under året som gått?

Ett erkännande av vårt idoga hållbarhetsarbete var att Holmen placerade sig på plats 21 på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. I den årliga undersökningen som genomförs av CDP fick Holmen även där ett högt betyg för sitt klimatarbete. Men mest av allt vill jag lyfta fram att Holmens verksamhet bidrar med stor klimatnytta genom att årligen minska mängden koldioxid i atmosfären med drygt två miljoner ton. Det kan ses som en pusselbit i att nå det globala klimatavtalet.

Hur ser du på framtiden, vad händer nu?

Efter försäljningen av det spanska bruket är samtliga produktionsenheter i huvudsak försörjda med icke-fossila bränslen. Inför 2017 har därför målsättningen om användningen av fossila bränslen vid våra bruk reviderats för att åstadkomma en minskning om 90 procent istället för 75 procent till 2020 jämfört med 2005.

Holmens hållbarhetsarbete kännetecknas av ett ständigt förbättringsarbete som utförs av våra engagerade medarbetare. Tack vare sats­ningar på bland annat effektivare produk­tionsprocesser och utveckling av såväl dagens som morgondagens produkter med skogsråvara som bas är jag övertygad om att de positiva klimateffekterna kommer att förstärkas i framtiden.


Läs mer om Holmens hållbarhetsarbete i sektionen Hållbarhet som uppdaterats med utförlig fakta om året som gått kring områden som miljö, råvaror, ekonomi, medarbetare och intressenter. Holmen är en del av FN´s Global Compact och hållbarhetsarbetet redovisas i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI G4 på nivå Core.

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019