Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Kategorier: Holmen , Finanser , Hållbarhet

2013-05-23

Holmens VD och koncernchef Magnus Hall har valts in i styrelsen för Svenskt Näringsliv för perioden 2013-2014. Magnus Hall valdes av stämman. Av de för närvarande 63 ordinarie styrelseledamöterna är det endast högst 12 som utses av stämman. Övriga utses av medlemsorganisationerna.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser