Holmens centrala HR-funktion leds från den 15 april 2016 av Gunilla Rolander.


Kategorier: Holmen

2016-04-15

Gunilla Rolander

I rollen som HR-chef ingår Gunilla i koncernledningen och hennes uppgifter är att koordinera HR-arbetet i koncernen samt verka som personalchef för staberna.

 

 

 

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019