Nu är produktionen vid Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington i full gång igen. I början av mars stängde man ner kartongmaskinen för en ombyggnad där maskinens äldsta del, presspartiet, skulle bytas ut mot dagens spetsteknik. Ombyggnaden ska öka maskinens kapacitet med 20 000 ton per år, från 200 000 till 220 000 ton, och dessutom ge förutsättningar för att ytterligare höja kvaliteten

2016-04-07

Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington är igång efter ett nära månadslångt stopp för att installera ett nytt pressparti som ska ge jämnare kvalitet och ytterligare 20 000 ton per år.

 

”Det här är de omedelbara effekterna, men på sikt betyder det nya presspartiet att vi får en mer avancerad plattform för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det kommer att bli avgörande för vår framtida konkurrenskraft”, säger Bengt Löfroth, tekniskt strategiansvarig vid bruket i Workington.

 

En ombyggnad av en stor pappersmaskin är en kapplöpning med tiden. De höga kapitalkostnaderna gör att varje dags och varje timmes intäktsbortfall är betydande. Därför måste ombyggnaden vara detaljplanerad så att alla entreprenörer vet exakt vad de ska göra och när detta ska ske. Detaljplaneringen av ett stopp som det i Workington påbörjas mer än ett år i förväg.

 

”Vår ombyggnad har gått bra, allt har fungerat som det var tänkt och starten har varit lyckad”, understryker Ulf Löfgren, VD för Iggesund Paperboards bruk i Workington.

 

När ombyggnaden väl är klar återstår fortfarande några osäkerhetsmoment – kommer maskinen att starta, och hur snabbt hittar man tillbaka till den kvalitet man hade innan ombyggnaden startade.

 

”Jag kan se tillbaka på ett helgjutet jobb från både vår egen personal och de entreprenörer som varit inblandade. De har jobbat dag och natt för att ge oss bästa möjliga förutsättningar”, konstaterar Ulf Löfgren, VD för bruket i Workington.

 

Innan årets ombyggnad hade företaget investerat mer än 200 miljoner pund i kartongfabriken i Workington sedan millennieskiftet. Idag är Workington den enda återstående kartongfabriken för färskfiber på de brittiska öarna. Fabriken har hög standard och demonstrerar väl kartongmaterialets miljömässiga fördelar gentemot andra förpackningsmaterial. Detta blev särskilt tydligt när man 2013 över en natt bytte energikälla från fossil naturgas till biobränsle, en omläggning som i ett slag innebar att man minskade fabrikens fossila koldioxidutsläpp med 190 000 ton per år, något som motsvarar att plocka bort 65 000 personbilar från vägarna. Investeringen som gjorde detta möjligt var på 108 miljoner pund.

 

”Det nya presspartiet är en teknisk plattform som blir avgörande för vår framtida konkurrenskraft”, säger Bengt Löfroth, tekniskt strategiansvarig vid bruket i Workington.

Det nya presspartiet, tillsammans med andra åtgärder som genomförts under ombyggnadsperioden, innebär också en energieffektivisering.

”Vi jagar ständigt sätt att effektivisera och hushålla med de resurser vi har att spela med. Det vi gör nu innebär att vi sänker vår totala energiförbrukning med nära 10 procent – bara det är en bedrift”, betonar Bengt Löfroth.

Incada är namnet på den falskartong som tillverkas i Workington. Den tillverkas av färskfiber och ges en styvhet som gör den till ett förpackningsmaterial som föredras av den som vill ge sin vara ett gott skydd med låg vikt och samtidigt ha möjligheten till bästa möjliga tryck på förpackningen.

Läs mer om bruket i Workington Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019