Friggesund blir 2012 den första skogsplantskolan i Sverige med egen odlingskammare, en tillväxtkuvös för plantor. Kammaren ger plantorna större möjligheter att klara sig när de planteras ut på ett hygge.

 

Kasetter med plantor transporteras på rullband 

Inom ett par år kommer plantorna att vara både starkare och jämnare. Detta ska leda till säkrare överlevnad i fält och därmed skapa större tillväxt. Foto: Magnus Liam Karlsson 


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2012-02-27

Hösten 2011 stod en helt ny produktionshall på 1 400 kvadratmeter klar på Friggesunds plantskola nordväst om Hudiksvall. I dagarna paketeras de första plantorna med en helt ny paketeringsutrustning, som med kamerateknik kan avläsa och sortera plantorna efter längd.

 

Det stora tekniksprånget är den nya odlingskammaren som byggs under 2012. Den ska ge mer exakt tillväxt genom noggrann styrning av klimat, belysning och bevattning. Plantskolan har också fått ny teknik för omskolning (omplantering) av plantor från odlingskammaren till större brätten innan de flyttas ut till friland för att växa ytterligare.

 

Plantskolechefen Roger Larm vid plantorna

Holmen har under tre år satsat 36 miljoner på ombyggnaden av Friggesunds plantskola. När den nya odlingskammaren är klar, ser plantskolechefen Roger Larm fram emot att förbättra plantkvaliteten genom noggrann styrning av klimat, belysning och bevattning. Foto: Magnus Liam Karlsson

  

Läs hela artikeln i Holmen Magasin nr 1 / 2012

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019