Tisdagen den 11 augusti tog Holmen det första grävskopstaget för det som kommer att bli Skandinaviens största sågverk vid Braviken utanför Norrköping. Investeringen uppgår till cirka en miljard kronor och ger cirka 110 nya arbetstillfällen.


Kategorier: Holmen Timber , Trävaror

2009-08-11

- Det är en viktig strategisk investering som Holmen gör när vi nu startar bygget av Skandinaviens största och mest kostnadseffektiva sågverk, sa Fredrik Lundberg, Holmens styrelseordförande. Det är särskilt trevligt att starta ett sådant projekt när Holmen fyller 400 år.

 

- Vi ser stora synergieffekter vad gäller råvaruförsörjning och infrastruktur då sågverket byggs i anslutning till det befintliga pappersbruket i Braviken, sa Holmens koncernchef Magnus Hall. Här kommer att tillverkas sågade trävaror och papper på samma ställe. Flis från sågverket går till pappersproduktion. Bark och spån kommer att användas för energiproduktion. Samlokaliseringen innebär också goda möjligheter att komplettera tillverkningen med andra produktområden baserade på skogsråvara, till exempel pellets, fjärrvärme och el. Något som ligger helt rätt i tiden med tanke på de aktuella klimatfrågorna.

 

Björn Eriksson, landshövding i Östergötland fanns med för att fira spadtaget. Han talade om Holmen som en av kronjuvlerna i Östergötland. Han talade också om tryggheten med en stabil och långsiktig ägare som nu investerar i ett spännande projekt för länet.

 

Kommunalrådet Eva Andersson, Norrköping, förmedlade tillfredsställelse över kommunens samarbete med Holmen AB.

- Holmens investering sätter Norrköping på såväl den nationella som den internationella kartan och bidrar till att stärka kommunen med nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Att investeringen görs i lågkonjunktur visar att Holmen har mod och styrka. Det tror jag är nyckeln till framgång.

 

Fullt utbyggt får sågverket en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran. I ett första skede uppgår produktionen till 550 000 kubikmeter per år. Holmens investering ger cirka 110 nya arbetstillfällen i Braviken. Till det kommer ytterligare ett stort antal externa arbetstillfällen till följd av sågverkets uppförande.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2016