Lars Klingström, före detta informationschef på Holmen Skog, föreläste den 6 oktober under rubriken ”Skogens och papprets oändliga möjligheter” och berättade historien om Holmen.

2016-10-17

Föreläsningen hölls på Livrustkammaren, i källaren under Kungliga slottet i Stockholm, där utställningen "Renässansmode i papper" just nu visas med stöd från Holmen. I denna fascinerande miljö berättade Lars Klingström om hur Holmen-koncernen startade som ett vapenfaktori och mässingsbruk i Norrköping och därefter har utvecklats genom en spännande historia.

- Under de senaste båda seklen har papper dominerat. Idag utmanas tidningspapperet av digitala medier. Men även om vissa kvaliteter minskar har papper framtiden för sig. Till exempel ökar behovet av förpackningar på grund av den ökade handeln via internet. Mest spännande idag är det fokus som klimatfrågan satt på de biologiska råvarorna från skogen: Alla produkter som har olja som bas kan tillverkas av skogsråvara, säger han.

Lars Klingström är idag bland annat styrelseledamot av Skogshistoriska Sällskapet och engagerad vid forskningsprogrammet Future Forests vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Den 10 november klockan 17.30 är det dags för en ny Holmen-föreläsning på Livrustkammaren. Då är det Johan Granås, hållbarhetskommunikatör på Iggesund Paperboard, som ska prata om "Den goda förpackningen – från miljöbov till hjälte". Föreläsningarna kostar 100 kronor.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019