För Holmen är ökad tillväxt viktigt av flera skäl. Det betyder större skördar och god lönsamhet även i framtiden, men har också stora positiva effekter på miljön.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2017-09-01

Erik Normark, forsknings- och utvecklingschef på Holmen Skog, har i över tio år arbetat utifrån en strategi som ska öka tillväxten med cirka 25 procent till 2050.
– Den enskilt viktigaste åtgärden är skogsträdsförädling. Att vi ser till att använda plantor som odlats med förädlade frön. Förädlarna har tagit fram träd med god tillväxt, överlevnadsförmåga och kvalitet, säger Erik Normark.
En förädlad planta kan växa upp till cirka 25 procent bättre än en planta från det lokala skogsbeståndet.
Ytterligare en viktig fråga, enligt Nordmark, är att begränsa viltskadorna. Älgstammens storlek måste vara i balans med betestillgången. I södra Sverige gäller det även kronhjort, dovhjort och rådjur som orsakar stora skador och hämmar tillväxten. En annan effekt är att den biologiska mångfalden kan hotas på sikt då andelen rönn, sälg, asp och ek ofta är starkt nedtryckt på grund av viltbetet.
– Skogsnäringens mål är att sju av tio planterade tallar ska klara sig oskadda fram till gallring. Men dit är det långt kvar. Enbart Holmen förlorar cirka 350 000 kubikmeter virke årligen på de betesskador överstora viltstammar medför, säger Erik Normark.
Även återväxtarbetet och gallringen lyfter han fram som viktigt för att öka tillväxten. För att skapa en så bra ungskog som möjligt krävs ett noggrant återväxtarbete. Markberedning gör både att plantan får en bra tillväxtmiljö och minskar risken för snytbaggeangrepp. Högkvalitativa plantor med god näringsstatus och balans mellan skott och rotdel har, liksom mekaniska plantskydd mot snytbagge, mycket stor betydelse för den framtida tillväxten.
– Sedan gäller det att gallra rätt. Man ska inte gallra för hårt och man ska göra det i rätt tid. Där har både Skogforsk och Skogsstyrelsen mallar som är bra att använda, säger Erik Normark.

Läs mer om hur Holmen kan hjälpa dig öka värdet och tillväxten i din skogHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019