Det finns en rad fördelar med att slutavverka i skogen på vintern, men också nackdelar. God planering är det allra viktigaste vid en slutavverkning. Då kan en skogsbruksplan vara ett bra redskap, enligt Fredrik Munter, distriktschef på Holmen Skog i Katrineholm.

 

Snölandskap med avverkat timmer


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2011-12-06

Det finns områden i skogen som endast går att avverka när vintern är som kallast. Skog vid myrmark är ett område där tjälen måste gå ned djupt i marken för att en slutavverkning ska vara möjlig.
– För att göra ett så bra jobb som möjligt i skogen behövs noggrann planering. Bäst resultat blir det när vi tidigt planerar tillsammans med våra leverantörer när slutavverkning, markberedning och andra aktiviteter ska ske, säger Fredrik Munter.

 

Han ansvarar för Sörmlands distrikt som varje månad avverkar 40 000 kubikmeter skog, varav 25 0000 kubikmeter är slutavverkning.
– Visst finns det fördelar med att avverka på vintern, när det väl blir kallt är bärigheten i marken värdefull. Men nu när vintrarna är så oberäkneliga är det klokare att ha en planering som sträcker sig över hela året. Ibland är en torr sommar bättre för en slutavverkning, säger Fredrik Munter.

 

Fem goda råd vid slutavverkning på vintern:

  1. Var ute i god tid. Använd en skogsbruksplan för att planera både slutavverkning och andra skogliga aktiviteter flera år framöver.
  2. Tänk på att vintrarna kan vara milda. Vissa slutavverkningar görs därför bäst en torr sommar.
  3. Det är en fördel om du ser till att det finns bra skogsbilvägar. Det är ofta en förutsättning för att kunna avverka – i synnerhet under milda vintrar.
  4. Ta vara på biobränslet. Det finns pengar att tjäna på att ta hand om all grot (grenar och toppar). Att skörda stubbar kommer sannolikt att bli mer lönsamt framöver.
  5. Anlita ett etablerat skogsföretag med kompetenta entreprenörer. Be om referenser på hur de utfört tidigare jobb.

 

Läs hela artikeln i Holmen Magasin nr 3 / 2011

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019