MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.


Kategorier: Holmen

2015-05-29

 

 

Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i pilotanläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi.

 

– Holmen arbetar aktivt för att nya produkter ska utvecklas baserade på vår svenska skogsråvara, berättar Ola Schultz-Eklund, Direktör för Affärsutveckling och innovation vid Holmen. Nanokristallin cellulosa är definitivt ett intressant material för framtiden.

 

– Vi är stolta att kunna bidra till implementeringen av Melodeas teknologi för produktion av nanocellulosa tillsammans med nyckelspelare i svensk skogsindustri, säger Yoram Shkedi, VD för Melodea. Det är ett stort steg för kommersialisering av nanocellulosa för olika applikationer.

 

Holmens deltar som katalysator för att få anläggningen till stånd och i sin roll som delägare i Melodea. MoRe och SP kommer att ha centrala funktioner för uppförande och drift av anläggningen, som beräknas vara på plats under första halvåret 2016.

 

Anläggningen stöttas finansiellt via Länsstyrelsen Västernorrland, Holmen, Kempestiftelserna, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och Önnesjöstiftelsen.

 

Piloten för nanokristallin cellulosa kommer att placeras i anslutning till Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik.

 

För mer information kontakta:

Ola Schultz-Eklund, Direktör Affärsutveckling och innovation, Holmen,

tel. 0706 172158.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019