Med drygt 4 miljoner euro från EU-kommissionen ska cirka 300 vandringshinder i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten återställas. Vandringshindren orsakas av dammar och vägtrummor. Genom att undanröja hindren får fisk och andra vattenlevande djur möjlighet att röra sig fritt i vattensystemen, vilket gynnar deras reproduktion.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2011-09-08

Holmen Skog medverkar i naturvårdsprojektet ReMiBar som beviljats pengar från EU-kommissionen. Projektet, som startar den 1 september och ska pågå under fem år, är ett av Sveriges största åtgärdsprojekt i sötvatten. Arbetet sker inom vattendrag med stort naturvärde, så kallade Natura 2000-vattendrag, och målet är att öka förutsättningarna för lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter samt deras livsmiljöer. Totalt ska drygt 300 vandringshinder undanröjas.

 

De vattensystem som berörs av projektet är Ängesån (del av Torne- och Kalix älvsystem), Råneälven, Varjisån (del av Piteälven), Lögdeälven och Sävarån.

 

Återställd vattenmiljö

Bild: Här kan de vattenlevande djuren åter igen röra sig fritt efter att deras vandringsväg återställts. Fotograf: Peder Sundström.

 

Samarbete mellan flera aktörer
Projektet är ett samarbete mellan såväl myndigheter som privata aktörer med Trafikverket som projektägare. Förutom Holmen Skog ingår även Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen, SCA Skog i Norrbotten och Västerbotten, SveaSkog i Norrbotten och Västerbotten samt Naturvårdsverket i projektet.

 

Prioriterat miljömål
Holmen Skog jobbar på flera sätt för att minska vandringshindren och återställa miljön i vattendragen på företagets mark. Naturvårdsprojektet ReMiBar är ett sätt, men arbetet ingår även som en naturlig del i skogsvårdsuppdraget.

 

Läs mer om naturvårdsprojektet ReMiBar på Trafikverkets webbplatsHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019