Kl 08.00 tisdagen den 12 juni 2012 startade driften av Iggesund Paperboards nya sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk, en investering på närmare 2,3 miljarder kr, brukets största investering någonsin. Driftsstarten innebar också att projektorganisationen inklusive det nära tusentalet entreprenörer som varit inblandade sprängde målsnöret exakt enligt sin planering.

 

-  Det känns oerhört skönt att projektet är i hamn och vi dessutom har lyckats genomföra det hela både på utsatt tid och utan vare sig några större malörer eller olyckor. Vi har haft ett oerhört starkt fokus på säkerhet, inte minst med tanke på att det förekommit arbeten på upp till 60 meters höjd över marken, säger Iggesunds projektledare, Lennart Wanberg. 

 

 

 

 

2012-06-12

Sodapannan är hjärtat i en sulfatmassafabrik, så också på Iggesunds Bruk, där den kvalitetsledande kartongen Invercote tillverkas. Trots det lyckades man dessutom skifta över till den nya sodapannan från de två gamla utan något driftsavbrott. Den är dessutom byggt för ett högre tryck än någon annan sodapanna i Europa – den kommer att arbeta med ett ångtryck på 110 Bar. Det ger i sin tur förutsättningar för höjd generering av elektricitet – den nya turbinen ska kunna leverera 520 GWh/år och på sikt göra Iggesunds bruk helt självförsörjande på elektricitet. När detta inträffar beror till stor del på hur massaproduktionen utvecklas – för närvarande har bruket tillstånd att producera 255 000 ton massa årligen, men man ansöker hos myndigheterna att få utöka produktionen till 420 000 årston.

 

-   Steg för steg bygger vi för framtiden. Med ökad massaproduktion kan vi också öka kartongproduktionen i takt med att vi eliminerar flaskhalsar och trimmar kartongmaskinerna, säger Staffan Jonsson, Mill Director på Iggesunds Bruk, ett av världens mest välinvesterade kartongbruk.

 

Han förklarar gärna filosofin bakom den höga investeringsbenägenheten – att Iggesund gärna vill ha de mest krävande kunderna med de allra högsta kvalitetskraven.

 

-  Vi kan aldrig konkurrera med de billigaste råvarorna, billigaste arbetskraften eftersom vi finns i Sverige. Våra konkurrensmedel är en produkt som har högsta möjliga effektivitet i kundernas processer, miljöegenskaper i toppklass och – naturligtvis – tryck och konverteringsegenskaper som gör att slutprodukterna, förpackningar eller trycksaker, en attraktionskraft som verkligen ger överlägsen shelf appeal, slutar Staffan Jonsson.

 

Parallellt med investeringen i sodapannan i Iggesund genomför Iggesund också en investering på 1,1 miljarder kr i en biobränslepanna i Workington, England. Båda investeringarna bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid från de respektive bruken.

 

Ladda ned Iggesund Paperboards press release i PDF-formatHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019