Två unga kvinnor i ett av Holmen Skogs planteringslag har anmält företaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO) då de känt sig sexuellt trakasserade av en säsongsarbetande arbetsledare. Den 4 oktober träffades parterna i förberedande samtal som nu går vidare till huvudförhandling i Arbetsdomstolen. 

2012-10-04

Två unga kvinnor har anmält Holmen Skog till Diskrimineringsombudsmannen (DO) då de känt sig sexuellt trakasserade av en säsongsarbetande arbetsledare. Händelsen inträffade förra sommaren, men kom till Holmens Skogs kännedom först efter att de båda kvinnorna kontaktat DO.
- Företaget inledde då omgående en utredning och fann att det fanns fog för anmälan. Vi delar i allt västentligt den syn som DO har om att de både kvinnorna har blivit trakasserade verbalt av en av våra anställda, säger Mats Nilsson, HR-chef på Holmen Skog.

 

- En av våra anställda har betett sig på ett oacceptabelt sätt i en roll där han företräder Holmen Skog. Vi ser allvarligt på det som inträffat och flera åtgärder har vidtagits. Personen i fråga har fått en varning och omplacerades inför årets säsong. Han har inte längre en arbetsledande befattning och arbetar inte heller tillsammans med ungdomar. Vi har fört samtal med de drabbade kvinnorna. Vi har även diskuterat fallet med samtliga chefer i verksamheten och de har i sin tur fört en dialog med övriga anställda kring hur man ska bete sig mot varandra och vad man kan göra om man upplever sig utsatt för en liknande situation, säger Mats Nilsson.

 

Den 4 oktober träffades parterna i ett förberedande samtal som nu går vidare till huvudförhandling i Arbetsdomstolen. 
- I huvudförhandlingen den 18 december kommer Arbetsdomstolen att göra en objektiv bedömning av händelsen. Vilken ersättningsnivå som den här typen av trakasserier ska leda till är inte tidigare prövat och den fortsatta processen är därmed nödvändig, säger Mats Nilsson.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019