Två unga kvinnor i ett av Holmen Skogs planteringslag har anmält företaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO) då de känt sig sexuellt trakasserade av en säsongsarbetande arbetsledare. DO har beslutat att företräda kvinnorna och stämma Holmen Skog i Arbetsdomstolen.


Kategorier: Människor

2012-04-05

Händelsen inträffade förra sommaren, men kom till Holmens Skogs kännedom först efter att de båda kvinnorna kontaktat DO.
- Företaget inledde då omgående en utredning och fann att det fanns fog för anmälan. Vi delar i alla västentliga delar den syn som DO har om att de både kvinnorna har blivit sexuellt trakasserade verbalt av en av våra anställda, säger Mats Nilsson, HR-chef på Holmen Skog.


- Vi ser allvarligt på det som inträffat och flera åtgärder har vidtagits. Personen i fråga har fått en varning och omplacerats inför kommande säsong. Han kommer inte längre att ha en arbetsledande befattning och inte heller att arbeta tillsammans med ungdomar. Vi har fört samtal med de drabbade kvinnorna. Vi har även diskuterat fallet med samtliga chefer i verksamheten och de har i sin tur fört en dialog med övriga anställda kring hur man ska bete sig mot varandra och vad man kan göra om man upplever sig utsatt för en liknande situation, säger Mats Nilsson.

 

DO har nu beslutat att företräda kvinnorna och stämmer företaget inför Arbetsdomstolen. Holmen Skog välkomnar att en objektiv rättsinstans tar ställning till vad som ska vara rådande praxis i den här typen av mål.

 

- En av våra anställda har betett sig på ett oacceptabelt sätt i en roll där han företräder Holmen Skog. Vi är beredda att ta konsekvenserna av detta. Nu är det upp till Arbetsdomstolen att avgöra vad det innebär, säger Mats Nilsson.

 

För mer information, kontakta:

Mats Nilsson, HR-chef Holmen Skog

Tel: 070-398 16 01

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019