Kategorier: Finanser

2013-04-15

2008 erbjöds anställda i Holmen att delta i ett delägarprogram. Erbjudandet innebar att anställda erbjöds köpa köpoptioner avseende aktier i Holmen AB. I juni löper programmet ut.

 

Mer information finns att läsa här.



Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019