Stormen Dagmar förra året slog hårt mot skogarna i södra Norrland. Nu är många skogsägare i färd med att planera sin återbeskogning efter att de tagit hand om det stormfällda virket – och det kan leda till brist på plantor.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2012-11-09

Rotvältor och avbrutna träd efter storm
Det kan vara svårt och kostsamt med markberedning i delvis sönderblåsta bestånd. I denna typ av
bestånd rekommenderar Holmen skogsägare att använda sig av en stor och robust planta.
Foto: Lasse Hejdenberg.

 

Runt fem miljoner kubikmeter skog föll i södra Norrland, främst Gävleborg, Jämtland och Västernorrlands län under stormen Dagmar förra året. Det är den storm som drabbat området hårdast de senaste årtiondena. Runt 500 000 kubikmeter skog föll på Holmens mark. Mest drabbat blev västra och centrala Hälsingland. Det var framför allt tall och contorta som föll, men även gran.

 

Gott samarbete
Enligt Jill Persson, marknadschef inom Holmen Skog, har efterarbetet gått bra.
– Vi har tagit hand om stomfällt virke på egen skog och även hjälpt drabbade privata skogsägare. Vi kommer att kunna ta hand om Dagmarvirket inom den vanliga årsförbrukningen. Våra entreprenörer och distriktspersonal har haft en mycket hög belastning under året som gått, så även våra virkesredovisare. Vi har ett gott samarbete med våra leverantörer, och förståelsen som de har är beundransvärd och en lättnad i denna unika situation.

 

Plantering i vår?
Det återstår fortfarande arbete efter stormen. Fokus ligger på städning av stormdrabbade bestånd och hyggeskanter. Till våren startar det stora arbetet med återbeskogning, och Jill Persson rekommenderar alla privata skogsägare i de drabbade områdena att kontrollera sina ägor för att få en uppfattning om hur mycket som behöver återbeskogas och hur de önskar att detta utförs.
– Vi har tyvärr ingen större buffert av plantor för plantering till våren. Skogsägare som är intresserade av plantering till våren 2013 bör kontakta sin virkesköpare så snart som möjligt, säger Jill Persson.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019