Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Medan vissa branscher kämpar för att hitta lösningar på väg mot ett hållbart samhälle, är andra redan där. Tack vare Holmens verksamhet minskade till exempel mängden koldioxid med 1 735 000 ton förra året. Det kan du läsa om i det här numret av Holmen Magasin.

2016-05-25

 

 

Vi skriver även om ett av Sveriges största och kanske roligaste koldioxidlager: Kolmårdens nya bergochdalbana av hisnande hållfast furu. Om livsrum för små plantor med rätt markberedning, om att skog för 77 miljarder kronor beräknas byta ägare de närmaste fem åren – och om hur du bäst förbereder ett generationsskifte.

 

 Läs Holmen Magasin nr 2 2016

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser