Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Holmens bok Konsten att odla skog har blivit en riktig succé. Böckerna tog snabbt slut, men finns nu åter i lager och kan beställas.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2015-09-25

Det var i våras som Holmen lanserade boken Konsten att odla skog. Boken, som är skriven av Holmens skogs FoU-chef Erik Normark, beskriver varför den svenska skogen ser ut som den gör och varför det svenska skogsbruket bedrivs på det sätt som det gör. Konsten att odla skog placerar också skogsbruk i ett historiskt och globalt sammanhang, samt beskriver de möjligheter som ett uthålligt skogsbruk erbjuder.

 

Boken är främst skriven för Holmens medarbetare, kunder och entreprenörer, men har också väckt stort intresse hos andra grupper - skogsägare, skogsbolag, skolor med flera.

 

Den finns både som trycksak och som pdf, tillgänglig på svenska och engelska.

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser