I en industrilokal i Strömsbruk i norra Sverige arbetar multikonstnären Nils-Olof Hedenskog i sitt anletes svett. På sex månader ska han åstadkomma en installation som förhoppningsvis ska väcka intresse på många konstinstitutioner världen över. Råmaterialet är kartong, och han arbetar med Invercote från Iggesund Paperboard.

2015-06-03

Konstnären Nils Olof Hedenskog är ”artist in residence” på Iggesund Paperboard och arbetar med en installation vid namn ”Asylum”. Under sex månader i den industriella miljön bygger han sex kartongtorn som innesluter en yta dit man inte kan komma, bara se. 

”För mig skapas spänningen mellan det gränslöst konstnärliga och det faktum att jag befinner mig i en strikt, produktionsorienterad miljö där allt bygger på rationalitet. Jag har sex månader på mig att skapa något som representerar den spänningen”, berättar han under en paus i arbetet. 

Iggesund Paperboard, som erbjudit honom möjligheten att bli ”artist in residence” har en lång tradition av konstnärliga samarbeten. I samband med företagets 300-årsjubileum i slutet av 1900-talet lät man den välrenommerade svenske målaren Mårten Andersson skildra olika aspekter av företagets produktion. De senaste femton åren har Inger Drougge Carlberg, textilkonstnär som mer och mer kommit att arbeta med pappersmassa, haft en ateljé på fabriksområdet. Och för fem år sedan drev man en utmaning mot förpackningsdesigners – The Black Box Project – där sju internationellt verksamma designers fick till uppgift att fylla en given förpackning med ett innehåll som satte företagets mest framgångsrika produkt, förpackningskartongen Invercote, på prov. 

”Vi tillverkar materialet kartong, så vi befinner oss långt, långt tillbaka i förädlingskedjan. För vår del är framgången beroende av alla de kreativa människor som runt om i världen gör fantastiska saker av Invercote. Därför ligger det nära till hands att vi engagerar oss för kreativitet, på det konstnärliga planet men också i form av det nyskapande som våra kunder på förpackningsområdet lägger sina själar i”, säger Staffan Sjöberg som arbetar på Iggesunds marknadsavdelning. 

Han sticker inte under stol med att det yttersta målet med företagets kreativa samarbeten är att sälja mer kartong. Men för att vinna uppmärksamhet i den kreativa världen krävs att man är beredd att ta steget utanför den traditionella kommersiella formen, att våga släppa kontrollen och se varthän externa, kreativa krafter kan ta en. 

”Det är en balansgång. I traditionell företagskommunikation vill man kontrollera allt. I projekt av detta slag måste man våga släppa kontrollen, för att – förhoppningsvis – nå längre i sin kommunikation än med traditionella medel", fortsätter Staffan Sjöberg. 

I industrilokalen sliter Nils-Olof Hedenskog med modeller av en installation som ska byggas av kartong med en speciell struktur. Målet är att installationen ska presenteras vid en utställning sommaren 2015. 

”Jag har jobbat med pappersbaserade material under flera perioder i min konstnärliga utveckling. Idag känns det oerhört bra att arbeta med material från Iggesund, som har en så stark miljödokumentation”, betonar han. 

Hans installation har arbetsnamnet ”Asylum” och består av sex kartongtorn som innesluter ett rum. Man kan se in, men inte gå in. På utsidan är tornen ofärgade, strukturen tillsammans med belysningen ska ge olika nyanser av grått. På insidan är tornen målade i fluorescerande färger som ska ge ljus som strålar ut mellan tornen och genom tittgluggar. 

”Å ett speglar jag dagens situation i Europa – med hundratusentals människor på flykt som vill ta sig in, men som oftast bara får en bild av vad som finns innanför Europas murar”, berättar Nils-Olof Hedenskog.

 

Konstnären Inger Drougge-Carlberg har haft en ateljé på Iggesund Paperboards industriområde i snart 15 år. Hon arbetar med allt från papper med konstnärliga inslag till skulpturer av pappersmassa.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019